Rezervační a stornovací podmínky

Autocampu Sedmihorky, v. o. s. včetně penzionu Podháj

 

 1. V případě storna objednaného ubytování a služeb uhradí zákazník stornopoplatek ve výši:

  • 200 Kč, dojde-li ke stornování 30 dní či více dní před termínem nástupu,

  • 20 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu,

  • 40 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu,

  • 70 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu,

  • 100 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.

 2.  Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě zvlášť závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění objednavatele vyžadující hospitalizaci (nutno doložit). 

 3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele. 

 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele prostřednictvím odkazu v e-mailu o potvrzení rezervace. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. je objednavatel povinen tyto důvody doložit, a to ve lhůtě do 10 pracovních dní.  

 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká Autocampu Sedmihorky, v. o. s. povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu a s pobytem souvisejících poplatků, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.  

 6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) je její výše automaticky vypočítána dle bodu 1. a vrácena zpět na účet objednatele. Záloha je vrácena do 5 pracovních dnů prostřednictvím služby GoPay.

Rezervace ze strany Autocampu Sedmihorky, v. o. s. je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt.

Tyto storno podmínky nabývají účinnosti od 18. 7. 2023