Ceník povolenek a rybářské desatero

Ceník a rybářské desatero v PDF.

Platné pro soukromý revír: BAŽANTNÍK – Autocamp Sedmihorky (hospodářský odlov ryb na udici).

 1. Rybářská povolenka může být prodána pouze hostům, ubytovaným v Autocampu Sedmihorky na MINIMÁLNĚ 2 a VÍCE NOCÍ. Rybolov je povolen pouze od 5.00 do 22.00 hodin. ZÁKAZ NOČNÍHO LOVENÍ od 22.00 do 5.00 hodin!
 2. Nejmenší stanovená míra ryb:
  KAPR – 40cm
  AMUR – 45 cm
  LÍN – 25 cm
 3. Pravidla lovu:
  – na JEDNODENNÍ povolenku (5.00 – 22.00 hodin) je možno ponechat si max. 1 ks ryb
  – na DVOUDENNÍ povolenku (2 dny jdoucí po sobě, mimo nočního lovu) je možno ponechat si max. 2 ks ryb
  – na TŘÍDENNÍ povolenku (3 dny jdoucí po sobě, mimo nočního lovu) je možno ponechat si max. 3 ks ryb
  – na ČTYŘDENNÍ povolenku (4 dny jdoucí po sobě, mimo nočního lovu) je možno ponechat si max. 4 ks ryb
  – na PĚTIDENNÍ povolenku (5 dní jdoucích po sobě, mimo nočního lovu) je možno ponechat si max. 5 ks ryb
  – na ŠESTIDENNÍ povolenku (6 dní jdoucích po sobě, mimo nočního lovu) je možno ponechat si max. 6 ks ryb
  – na TÝDENNÍ povolenku (7 dní jdoucích po sobě, mimo nočního lovu) je možno ponechat si max. 7 ks ryb
  Ryba, kterou má rybář v úmyslu si ponechat, musí být bezprostředně po ulovení zapsána do povolenky. I po dosažení povoleného úlovku je možno pokračovat v rybolovu, ale POUZE metodou CHYŤ a PUSŤ.
  Místo k lovu: max. 5m břehu, počet prutů: 1 prut – lovit může POUZE DRŽITEL platné povolenky, zakoupené v recepci Autocampu Sedmihorky
  Způsob lovu: všechny standardní metody povolené rybářským řádem (potřebné kapitoly k nahlédnutí v recepci) s výjimkou VLÁČENÍ.
 4. Ceny povolenek
  DENNÍ: 280,- Kč,  DVOUDENNÍ: 450,- Kč,  TŘÍDENNÍ: 600,- Kč, ČTYŘDENNÍ: 750,- Kč, PĚTIDENNÍ: 900,- Kč, ŠESTIDENNÍ: 1050,- Kč,  TÝDENNÍ: 1200,- Kč
  Dítě do 14-ti let v doprovodu rodiče s platnou povolenkou (vydanou Autocampem Sedmihorky) zdarma.
 5. K pouštěným rybám je třeba, bez ohledu na velké zklamání z malého úlovku, chovat se šetrně tak, aby znovu nabytou svobodu přežily ve zdraví.
 6. Povolenky je nutné po skončení rybolovu vrátit vyplněné zpět na recepci a to i v případě, že nebylo dosaženo žádného úlovku, z důvodu průběžného dosazování ryb.
 7. Rybolov z loďky, z břehu protilehlého příjezdové komunikaci a ze strany kempu (celý břeh včetně pláže) je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
 8. Doby hájení jednotlivých druhů ryb a ostatních vodních živočichů dle rybářského řádu.
 9. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, podběrák a chce-li ponechané ryby během lovu uchovat živé, je třeba míti i vezírek.
 10. Povolenka je nepřenosná, budiž bez reptání na požádání pověřeného pracovníka Autocampu Sedmihorky předložena ke kontrole anebo budiž na místě lovu umístěna viditelně. K vydání povolenky je třeba předložit platný občanský průkaz (nebo cestovní pas) a doklad o ubytování v ATC Sedmihorky (účtenka).
Česky Deutsch English Polski