Rezervační a stornovací podmínky Autocampu Sedmihorky, v. o. s.

 1. V případě storna objednaného ubytování a služeb uhradí zájemce stornopoplatek ve výši:
  • 20 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu,
  • 40 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu,
  • 70 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu,
  • 100 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.
 2. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě zvlášť závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění ) objednavatele (nutno doložit).
 3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká Autocampu Sedmihorky, v. o. s. povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

Rezervace ze strany Autocampu, v. o. s. je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt.

Předběžnou rezervaci pobytu je možno provést telefonicky nebo e-mailem.

Při rezervaci, prosíme, uvádějte své jméno, adresukontakt (telefon, e-mail), na který si přejete být informováni o stavu vaší rezervace (telefon, e-mail), dále požadovaný termín ubytování a případně další požadované služby. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

Jakmile bude vaše rezervace oboustranně potvrzena, zašleme vám na uvedený kontaktní e-mail potvrzení s požadavkem na úhradu zálohy. Doba splatnosti je 14 dnů. Záloha může být uhrazena pouze bankovním převodem. Fakturační údaje budou uvedeny na potvrzení rezervace.

Teprve po uhrazení zálohy budou váš pobyt a objednané služby plně rezervovány dle výše uvedených podmínek

 

 

Česky Deutsch English Polski