Rezervační a stornovací podmínky
Autocampu Sedmihorky, v. o. s.

1. V případě storna objednaného ubytování a služeb uhradí zákazník stornopoplatek ve výši:
• 20 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu,
• 40 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu,
• 70 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu,
• 100 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.

2. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě zvlášť závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění ) objednavatele (nutno doložit).

3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.

5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká Autocampu Sedmihorky, v. o. s. povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

Rezervace ze strany Autocampu Sedmihorky, v. o. s. je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt.

Předběžnou rezervaci pobytu je možno provést telefonicky na telefonu 481 389 162.
Pro objednání pobytu využijte náš formulář zde: https://www.campsedmihorky.cz/kontakt/
Při rezervaci, prosíme, uvádějte své jméno, adresu a kontakt (telefon, e-mail), na který si přejete být informováni o stavu vaší rezervace (telefon, e-mail), dále požadovaný termín ubytování a případně další požadované služby. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.
Jakmile bude vaše rezervace oboustranně potvrzena, zašleme vám na uvedený kontaktní e-mail potvrzení s požadavkem na úhradu zálohy. Doba splatnosti je 14 dnů. Záloha může být uhrazena pouze bankovním převodem. Fakturační údaje budou uvedeny na potvrzení rezervace.

Storno podmínky Covid-19

Rezervované ubytování je možno zrušit z důvodů Covid-19 s vrácením plné částky zaplacené zálohy na pobyt a to nejdéle poslední den před začátkem pobytu. Vyskytnout se mohou tyto tři případy:

a) Provoz kempu je z důvodů Covid-19 uzavřen. A to buď zcela, nebo z části a to konkrétně pro rezervovaný typ ubytování.

b) Zákazník se dostal do karantény z důvodu Covid -19. V tomto případě je třeba, aby zákazník neprodleně kontaktoval naši recepci a situaci aktivně řešil. Podkladem a podmínkou pro vrácení zaplacené zálohy je potvrzení „nařízení o karanténě“ (vydává příslušná KHS).

c) Zákazník je Covid-19 pozitivní. V tomto případě je též třeba, aby zákazník neprodleně kontaktoval naši recepci a situaci aktivně řešil. Podkladem a podmínkou pro vrácení zaplacené zálohy je potvrzení o nákaze (vydává
laboratoř nebo instituce, kde byl test proveden).

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1. 3. 2021

Česky Deutsch English Polski