Rezervační a stornovací podmínky

Autocampu Sedmihorky, v. o. s.
včetně penzionu Podháj

 

 1. V případě storna objednaného ubytování (platí i pro on-line rezervace karavanů a obytných vozů) a služeb uhradí zákazník stornopoplatek ve výši:
 • 200 Kč, dojde-li ke stornování 30 dní či více dní před termínem nástupu,
 • 20 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu,
 • 40 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu,
 • 70 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu,
 • 100 % ze zaplacené zálohy (ne však méně než 200 Kč), dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.

 

 1. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě zvlášť závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění objednavatele (nutno doložit)).

 

 1. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

 

 1. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.

 

 1. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká Autocampu Sedmihorky, v. o. s. povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

 

 1. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

 

Rezervace ze strany Autocampu Sedmihorky, v. o. s. je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt.

 

Zvláštní podmínky pro on-line rezervace:

Pro objednání slouží formulář pro on-line rezervace na https://campsedmihorky.recepce-online.cz/. Zaplacení zálohy probíhá buďto platebním příkazem nebo přes platební kartu. K zaplacení budete vyzvání okamžitě po vyplnění rezervačního formuláře. Vaše rezervace bude definitivně provedena až po provedení platby, která se on-line bez prodlevy zaznamená do našeho recepčního systému.

 

 1. Storno podmínky Covid-19

 

Rezervované ubytování je možno zrušit z důvodů Covid-19 s vrácením plné částky zaplacené zálohy na pobyt a to nejdéle poslední den před začátkem pobytu. Vyskytnout se mohou tyto tři případy:

 

 1. a) Provoz kempu je z důvodů Covid-19 uzavřen. A to buď zcela, nebo z části a to konkrétně pro rezervovaný typ ubytování.

 

 1. b) Zákazník se dostal do karantény z důvodu Covid -19. V tomto případě je třeba, aby zákazník neprodleně kontaktoval naši recepci a situaci aktivně řešil. Podkladem a podmínkou pro vrácení zaplacené zálohy je potvrzení „nařízení o karanténě“ (vydává příslušná KHS).

 

 1. c) Zákazník je Covid-19 pozitivní. V tomto případě je též třeba, aby zákazník neprodleně kontaktoval naši recepci a situaci aktivně řešil. Podkladem a podmínkou pro vrácení zaplacené zálohy je potvrzení o nákaze (vydává

laboratoř nebo instituce, kde byl test proveden).

 

Tyto storno podmínky nabývají účinnosti od 21. 7. 2021

 Aktualizováno 22. 9. 2022

 

 

 

 

Česky Deutsch English Polski