Omezení v dopravě ve směru na Turnov

5. září 2023

ZAČALA VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL I/35 NA KAMENCI!
Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Luční k čerpací stanici na Kyselovsku:

- Komunikace bude postupně na třech kratších úsecích a ve třech etapách zúžena do jednoho pruhu.

- Jezdí se jedním pruhem na semafory.

- První úsek je od křižovatky s Luční.

- Od 12. června do 9. července není obsluhována autobusová zastávka Na Kamenci ve směru do Turnova.

Počítejte se zdržením především v dopravní špičce!

Stavba by měla být dokončena na konci října 2023.

Chodník Na Kamenci se bude stavět od 13. června

Letní měsíce s sebou každoročně nesou řadu dopravních staveb, rok 2023 není výjimkou. V úterý 13. června přibude výstavba chodníku podél I/35 Na Kamenci.

Úsek I/35 Na Kamenci plní funkci hlavní přístupové komunikace z okrajových částí do centra. Podmínky pro pěší jsou v současném stavu nevyhovující, bezpečný pohyb pěších je takřka nemožný. Nový chodník podél silnice I/35 přinese bezpečný a komfortní přístup pro chodce z městských částí Kyselovsko a Na Kamenci.

Než se tak stane, je třeba počítat s dopravním omezením na průjezdu tímto úsekem. Ten je ohraničen křižovatkou komunikace Na Kamenci s ulicí Luční a odbočkou na Vrchhůru u čerpací stanice na Kyselovsku.

Z důvodu provádění stavebních prací nebude ve směru do Turnova autobusy veřejné dopravy obsluhována ani zastávka Turnov, Na Kamenci, a to v období od 12. června 2023 do 9. července 2023.

Dotčený úsek I/35 Na Kamenci, výstavba chodníku s částečnou uzavírkou ve 3 etapách Komunikace bude zúžena na kratších úsecích a ve třech etapách se začátkem od křižovatky s Luční. Na jednotlivých úsecích budou umístěny semafory a průjezd umožněn pouze jedním pruhem. Je tedy třeba počítat se zdržením. Termín zahájení výstavby je úterý 13. června, s předpokládaným ukončením celé stavby se počítá 31. října 2023.

Zhotovitelem je firma COLAS CZ, a. s., investorem město Turnov a Ředitelství silnic a dálnic ČR.