Kam za koupáním v Českém ráji kromě našeho Bažantníku?

Vězte, že tu máte k dispozici dalších cca 30 koupacích ploch, ať už přírodních nebo umělých.

Nejbližší koupání hned za kempem u restaurace Koupák.

Další koupaliště Maškova zahrada v Turnově.

Česky Deutsch English Polski