Český ráj – Globální geopark UNESCO

Geopark Český ráj, který byl do prestižního seznamu evropské sítě geoparků zařazen v říjnu 2005, představuje skutečnou geologickou učebnici. Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky.

Geoparkem jsou vyhlašovány oblasti pozoruhodné a významné nejen z hlediska geologického, ale i estetického a kulturního. Tematické aktivity na jeho území jsou zaměřeny zejména na poznání přírody a vzdělávání různých skupin návštěvníků i jednotlivců. Měl by v sobě spojovat propagaci, regionální rozvoj, podporu podnikání, ekologické aktivity a především ochranu přírody a památek.

Další informace o GEOPARKU: www.geopark-ceskyraj.cz

Český ráj je územím s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickou reliéfem modelovaným kvádrovými pískovci prolomenými útvary neovulkanického původu a morfologicky členěnou vodními toky. Působením anorganických a organických vlivů zde vznikla vyvážená krajina s pestrou mozaikou přirozených lesních, skalních, lučních a mokřadních ekosystémů. Český ráj leží v mírně teplé klimatické oblasti mezofytika a je unikátním územím lokalizovaným geograficky mezi iniciálními skalními městy na jižním okraji křídové pánve a zralými pískovcovými oblastmi na severu Čech.

Posláním Chráněné krajinné oblasti Český ráj, která zde byla vyhlášena už v roce 1955, je uchování a obnova přírodního prostředí, zejména ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dále také zachování typického charakteru krajiny této nejstarší CHKO v ČR za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Další informace o Chráněné krajinné oblasti Český ráj

Skalní města Českého ráje představují nejúplnější a nejrozmanitější soubor charakteristických prvků a forem pískovcového fenoménu temperátní zóny. Svahové pohyby, řícení, solné zvětrávání, selektivní odnos zvětralého pískovce, obrňování povrchů skal opálem, zpevňující krusty nalezneme v každém skalním městě Českého ráje v různém stupni zachování a stadia vzniku. Pískovcový fenomén Českého ráje je výsledkem interakce velmi širokého souboru geologických, biologických a antropogenních jevů a procesů. Bohatství různých geomorfologických tvarů a hodnotné biotické složky dávají Českému ráji velmi vysokou estetickou ale i vědeckou hodnotu. Početné jeskyně, výklenky, převisy, dutiny, skalní brány, tunely, skalní okna, pseudoškrapy, skalní hřiby, viklany, inkrustace, voštiny představují klasické mezoformy a mikroformy pískovcových skalních měst.

Kompletní turistické informace včetně tipů na výlety a aktuální akce v Českém ráji: www.cesky-raj.info

Pohled na Český ráj z Hruboskalska. Mírně vpravo Autocamp Sedmihorky.

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

 

Česky Deutsch English Polski